Search
Szukaj

Kto decyduje o wyborze rodzaju konstrukcji?

Ostatecznie Inwestor, mając na uwadze sugestie konstruktora.

Odpowiedź

Na początku zapada decyzja w jakiej technologi będzie projektowany konstrukcyjnie dany budynek. Nie zawsze zasadna jest technologia stalowa. Tu najważniejsze będą obciążenia ogniowe wynikające z przeznaczenia hali, jej specyfiki wykorzystania – te informacje można otrzymać o rzeczoznawcy przeciwpożarowego.

W zakresie konstrukcji stalowych hala może być projektowana jako konstrukcje hutnicze, dwuteowniki, blachownice lub kratownice. Blachownice i kratownice często pozwalają zoptymalizować przekroje i dzięki temu być bardziej ekonomiczne od rozwiązań hutniczych, choć możliwe są przypadki, w których konstrukcje ciężkie mogą być jednak bardziej ekonomiczne. Każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie.

Decyzja o wyborze rodzaju ramy pod kątem ekonomi rozwiązania zwyczajowo jest podyktowana przez konstruktora. Jeżeli jednak klient przedstawi jakiekolwiek ograniczenia, które wymuszają zastosowanie konkretnych rozwiązań technicznych, kształt ramy zostanie wybrany z godnie z tymi wymaganiami.

Głos decydujący ma oczywiście Inwestor.

Czy odpowiedź była pomocna?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...