Search
Szukaj

Co zawiera standardowa oferta?

Kompletną halę, chyba że ustalano inaczej.

Odpowiedź

Zakres standardowej oferty to dostawa na plac budowy oraz montaż kompletnej hali wraz z konstrukcją stalową, lekką obudową i wyposażeniem takim jak np. drzwi, bramy i okna.

Czy odpowiedź była pomocna?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...