Search

Twoja nowa hala w ośmiu krokach

Staramy się aby nasz proces budowlany był jak najbardziej przejrzysty i oczywisty dla inwestorów. Ale na efekt naszej pracy i na zadowolenie inwestora ma wpływ nie tylko to co się dzieje po podpisaniu umowy, ale także właściwe przygotowanie koncepcji budynku i kompleksowej oferty.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

1. Konsultacje

Od samego początku projektu bardzo przydatne jest zaangażowanie w tworzenie koncepcji architekta, który będzie ostatecznie zbierał wszystkie niezbędne dokumenty, aby je złożyć do pozwolenia na budowę.

Na tym etapie warto odpowiedzieć sobie na pytania jakie jest obecne przeznaczenie hali oraz jakie może ono być w przyszłości. Ma to bezpośredni wpływ na wiele rozwiązań technicznych. Nasi doradcy techniczno-handlowi już na wstępie będą w stanie doradzić zastosowanie danych rozwiązań lub zasugerować odmienne od proponowanych przez inwestora.

Zadzwoń do naszych doradców i zapytaj o szczegóły

2. Oferta

Samo przygotowanie oferty to przede wszystkim praca naszego doradcy. Ale tak ze inwestor musi mieć szczegółowo przemyślaną koncepcję. Wiemy, że zapotrzebowanie na ofertę może się pojawić na różnych etapach prac koncepcyjnych, dlatego rozróżniamy dwa rodzaje oferty:

 • oferta budżetowa,
 • oferta dokładna.

Pierwszą przygotowuje się tylko aby złapać mniej więcej poziom cen, rozwiązania można dobrać na pewnym akceptowalnym poziomie ogólności. Jeżeli jednak zbliżamy się do podpisania umowy, konieczne jest przygotowanie oferty dokładnej, gdzie pochylamy się bardzo szczegółowo nad każdym elementem. Ma to oczywiście przełożenie na czas – ofertę budżetową możemy przygotować relatywnie szybko, oferta dokładana może, zależnie od skomplikowania, zająć tydzień lub nawet dłużej.

Przygotowanie do wyceny hal stalowej

3. Umowa

Po akceptacji oferty przygotowujemy umowę wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, czyli mi.in.:

 • rysunki akceptacyjne,
 • kolorystyka hali,
 • inne niezbędne dokumenty.

Po negocjacjach terminów i zapisów szczegółowych umowy wraz z jej załącznikami przystępujemy do jej podpisania. Najczęściej staramy się to robić przy wizycie osobistej, zdarza się też, że umowy wysyłamy pocztą.

W umowie zamieszczony jest m.in. harmonogram wpłat na poszczególne etapy projektu (projektowanie, produkcja, montaż, itp.). Tylko ich dotrzymanie gwarantuje brak przesunięć w harmonogramie, a co za tym idzie – odstępstw od terminów zapisanych w umowie.

Zakres umowy przy zakupie hali

4. Projektowanie

Mamy własny dział projektowy, dzięki czemu jesteśmy w stanie dotrzymywać terminów i jednocześnie projektować na wysokim poziomie jakości. Systemowość rozwiązań technicznych wpływa również bardzo korzystnie na minimalizację błędów projektowych i dotrzymywanie terminów.

Zależnie od skomplikowania budynku proces projektowania zajmuje od jednego do kilku tygodni. Im bardziej nietypowy budynek lub rozwiązania odległe od naszych standardów, tym dłużej zajmie proces projektowania i będzie droższy.  W naszym dziale projektowym projektujemy oba rozwiązani technologiczne naszych konstrukcji głównych:

 • ramę spawaną (portalową) ze środnikiem trapezowym,
 • kratownicę.
Dowiedz się co ma wpływ na czas budowy hali stalowej

5. Produkcja

Nasz zakład produkcyjny mieści się w Górze Św. Małgorzaty pod nieopodal Łęczycy. Łącznie jest to kilkanaście tyś. m2 powierzchni produkcyjnych. Sama produkcja jest częściowo zautomatyzowana, co jest możliwe dzięki systematyzacji stosowanych przez nas rozwiązań technicznych. W naszym zakładzie projektuje się:

 • konstrukcję główną, czyli ramy portalowe ze środnikiem trapezowym oraz kratownicę,
 • konstrukcje drugorzędną – galwanizowane profile zimnogięte, czyli popularne zetowniki, ceowniki, profile kapeluszowe i wiele innych,
 • profilowane blachy stalowe – blachodachówkę oraz całą gamę różnych blach trapezowych i sinusowych różniących się od siebie wysokości i kształtem przetoczeń.

W naszym zakładzie produkcyjnym znajduje się także magazyn główny komponentów, z którego są one wysyłane na wszystkie nasze budowy.

Dowiedz się więcej o naszym certyfikowanym zakładzie produkcyjnym

6. Odbiór placu budowy

Przygotowanie placu budowy do budowy hali stalowej jest kluczowe z punktu widzenia procesu realizacji. Dla naszych ekip montażowych, aby praca szła zgodnie z harmonogramem, ważne jest m.in.:

 • dobrze oznakowany i możliwy do przejazdu dla ciężarówki dojazd do placu budowy,
 • wyznaczone miejsce do rozładunku, umiejscowione tak aby nie było zagrożone zalaniem poprzez wody opadowe,
 • utwardzenie placu wokół fundamentów, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez kierownika projektu,
 • zapewnienie właściwego dostępu wokół hali dla dźwigów, samojezdnych podnośników nożycowych i pracowników,
 • utwardzenie przestrzeni wewnątrz obrysu hali aby mogły się wewnątrz poruszać podnośniki i inne maszyny budowlane,
 • rampa wjazdowa dla podnośników nożycowych.
Jak przygotować plac do budowy hali stalowej

7. Montaż

Nasze hale powstają w bardzo szybkim tempie w porównaniu do czasu trwania budowy tradycyjnej. Jest to możliwe dzięki dwóm czynnikom:

 • usystematyzowane i ustandaryzowane rozwiązania techniczne naszego systemu budowlanego,
 • kontrola jakości na każdym etapie produkcji zapobiegająca kosztownym i czasochłonnym przestojom budowy,
 • doświadczone ekipy montażowe, znające nasz system od podszewki, co zapobiega stratom czasu związanym z uczeniem się każdego indywidulanego projektu od nowa i mogącym się pojawić niespodziankom.
Etapy montażu hali stalowej

8. Odbiory etapowe i odbiór końcowy

W naszej umowie opisane są etapy, po których następują odbiory etapowe i kolejne transze płatności. Będą to m.in. etapy takie jak:

 • zmontowane ramy konstrukcji głównej,
 • zamontowane zetowniki konstrukcji wsporczej,
 • zamontowane poszycie dachu,
 • zamontowanie okładzin ściennych,
 • inne określone w umowie.

Po zamknięciu budynku (zakres określony w umowie), następuje odbiór końcowy, kończący się podpisaniem protokołu odbioru. Jeżeli inwestor ma jakiekolwiek uwagi wpisuje się je do protokołu po czym Borga dokonuje wszystkich umówionych poprawek.

Nieodpłatna wycena
Tomasz Furtok
Tomasz Furtok

Doradca Techniczno-Handlowy [hale stalowe] - woj. śląskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, łódzkie (południe)

+48 603 119 250 Zadzwoń
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego procesu budowalnego - zadzwoń do mnie.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...