Search

Jak przygotować się do wyceny hali stalowej

Wycena hali stalowej wiąże się z potrzebą udzielenia odpowiedzi na dziesiątki, a czasem na setki pytań. Szczegółowość tych odpowiedzi umożliwia właściwe oszacowanie kosztów budowy  hali magazynowej czy produkcyjnej. O ile doradca techniczno-handlowy wyceniając kolejną halę ma zaplanowany ogólny scenariusz dotyczący pytań i procesu wyceny, o tyle inwestor budujący najczęściej swoją pierwszą lub drugą halę nie zawsze wie jak przygotować się do odpowiadania na pytania, które mogą paść w trakcie rozmów handlowych. A to właśnie inwestor jest w tym wypadku postacią kluczową i to od niego głównie zależy, na ile precyzyjna będzie wycena a sam budynek dopasowany do jego rzeczywistych potrzeb i możliwości.

Kto powinien prowadzić rozmowy dotyczące wyceny

Doradcy techniczno-handlowi

W idealnej sytuacji rozmowę taką powinien przeprowadzić właściciel firmy, który inwestuje w projekt własne pieniądze. Ale często nie jest możliwe zarządzanie firmą i jednoczesne prowadzenie rozmów dotyczących wyceny. Z naszego doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty osiąga się prowadząc rozmowy z osobami, które nie tylko mają wysokie kompetencje jeżeli chodzi o sam proces budowlany, ale także są decyzyjne w kwestiach doboru rozwiązań technicznych oraz znają w pełni przebieg procesu produkcyjnego firmy, dla której przygotowywana jest wycena.

Potrzeba inwestycyjna jako podstawa rozmowy

Jednym z najważniejszych kwestii poruszanych przez doradcę techniczno-handlowego jest określenie jednoznacznej potrzeby, która wpływa na decyzję inwestycyjną. Może to być np. rozbudowa zakładu o kolejne hale produkcyjne związana z zakupem nowych maszyn lub budowa kolejnych hal magazynowych w zawiązku z przewidywanym zwiększeniem obrotów lub podobne motywacje.

Kolejnym elementem powinno być pytanie o planowane procesy wewnątrz hali produkcyjnej lub magazynowej, trasy komunikacyjne, itp. Odpowiedzi na te pytania pozwolą zdecydować czy wybrać rozwiązanie nieco tańszej hali wielonawowej ze słupami, czy z jakiegoś względu najważniejsza jest jak największa szerokość budynku bez dodatkowych podpór. Kolejnymi przykładami są np. rozłożenie bram lub doków w obrębie hali, rozkład i udźwig suwnic, przybudowywane do hali lub wprojektowywane w halę powierzchnie biurowe, planowany sposób doświetlenia, ciągi technologiczne montowane na dachu, ścianach lub podwieszane do elementów konstrukcyjnych oraz wiele innych, których nie sposób wymienić.

Miejsce powstania nowej inwestycji

Projekt hali stalowej

Wyceniając dwie teoretycznie takie same hale w dwóch różnych miejscach w Polsce otrzymamy prawdopodobnie różne ceny. Nie wynika to z niedokładności ofertowania a między innymi z typu terenu, strefy wiatrowej oraz strefy śniegowej, wysokości nad poziomem morza i wielu innych czynników. Dlatego przy wycenie potrzebne jest podanie jak najdokładniejszej lokalizacji, nawet jeżeli inwestor jest dopiero na etapie poszukiwania działki, a wycena ma charakter budżetowy. Umożliwia to doradcy techniczno-handlowemu właściwe przygotowanie oferty. Należy jednak pamiętać, że kalkulacja przed wyborem ostatecznej lokalizacji niesie za sobą ryzyko, iż nie będzie możliwe wybudowanie dokładnie takiego budynku jaki chcemy.

Inwestorzy, którzy są na kolejnym etapie mają o wiele łatwiej. Są w stanie dla konkretnej działki sprawdzić realne możliwości jej zagospodarowania. Można się tego dowiedzieć z przyjmowanego w formie uchwały rady gminy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym są określone  przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Plan taki składa się z części tekstowej, czyli samej uchwały, oraz załącznika graficznego do niej.

W wypadku gdy dla danego terenu nie ma powyżej wspomnianego planu, należy wystąpić Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja ta ustala warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych.

Dopiero mając jedną z powyższych informacji, możemy być ostatecznie pewni, że możemy wybudować na danej działce halę zgodną z naszymi planami i potrzebami.

Przy wycenie niezwykle pomocne są także wstępne koncepcje architektoniczne, projekty lub nawet odręczne szkice, które ułatwiają doradcy dogłębne zrozumienie potrzeb inwestora i przełożenie tych potrzeb na wycenę.

Wycena hali stalowejBudżet na projekt

Pytaniem, którego należy się spodziewać w trakcie rozmowy dotyczącej wyceny hali stalowej jest planowany sposób finansowania inwestycji. Nieczęsto zdarza się, aby inwestor dysponował nadwyżkami finansowymi, które mogą pokryć całkowity koszty. Częściej inwestor występuje o jakąś formę finansowania zewnętrznego jak kredyt, dofinansowanie unijne czy, w szczególnych przypadkach, leasing. Określenie planowanych wydatków pozwala dość szybko odpowiedzieć czy plany inwestycyjne realnie mieszczą się w możliwym do zrealizowania budżecie. Dzięki temu można już na wstępie sugerować rozwiązani nieco bardziej ekonomiczne w przypadku skromnego budżetu lub bardziej zaawansowane i rozbudowane jeżeli mieszczą się w akceptowalnych przez inwestora „widełkach” finansowych.

Dlaczego nie podajemy ceny za m2 lub za kg stali?

W czasach przewymiarowanych dwuteowników hutniczych było w pewnym zakresie możliwe podawanie ceny za kg. Przy obecnej optymalizacji przekrojów słupów i rygli w konstrukcji głównej, w połączeniu ze środnikiem trapezowym wykorzystywanym przez Borga, nie ma to kompletnie sensu. Tak samo jak pytanie o cenę za m2. Każda firma dąży do obniżenia kosztów stałych, jednak zawsze one występują. Koszty zmienne rosną zaś wraz z metrażem hali.  Przy niedużej hali koszty stałe mogą mieć większy wpływ na ostateczną cenę m2 niż przy hali dużej. Dodatkowo bardzo istotny wpływ ma dobór komponentów (bramy, okna, naświetla kalenicowe, klapy dymowe, itp.) i sposób wykończenia każdego budynku. Dlatego zawsze wykonujemy indywidualną nieodpłatną wycenę. Ceny podane przez nas na stronie www mają za zadanie jedynie przybliżenie zakresu cenowego przy danych konkretnych rozwiązaniach.

Przeczytaj nasz poradnik na temat hal stalowych:

  1. Koszt budowy hali stalowej: od czego zależy cena za m2 i jak ją obniżyć?
  2. Gwarancja ze stali – dożywotnia gwarancja na hale
  3. Hala stalowa czy murowana?
  4. Przygotowanie placu budowy do montażu hali stalowej
  5. Co wpływa na czas budowy hali stalowej?
  6. Montaż hali stalowej – opis kolejnych etapów prac
  7. Jak zbudować halę stalową krok po kroku?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...