Search

Przygotowanie placu budowy do montażu hali stalowej

Główną cechą i zaletą prefabrykowanych konstrukcji stalowych jest możliwość bardzo szybkiego montażu na placu budowy. Aby to jednak było możliwe niezbędne jest spełnienie kilku podstawowych warunków:

 • Plac budowy przemyślany projekt hali, wykorzystujący ustandaryzowane rozwiązania systemowe,
 • wysoka jakość prefabrykacji, wykluczająca potrzebę dokonywania poprawek na terenie budowy,
 • duże doświadczenie ekip montażowych, zapewniające wysoką jakość montażu,
 • właściwe przygotowanie placu budowy przed przyjazdem ekip montażowych i dostawą komponentów hali.

O ile pierwsze trzy elementy z powyższej listy leżą po stronie dostawcy, o tyle ostatni punkt leży w gestii inwestora. A to właśnie właściwe przygotowanie placu budowy pozwala na szybkie i bezpieczne przeprowadzenie montażu hali stalowej, a każde odstępstwo może powodować utrudnienia, opóźnienia i frustrację po stronie tak inwestora, jak i montażystów.

Utwardzenie i wypoziomowanie

Przy montażu hali używa się wielu urządzeń do rozładunku lub prac instalacyjnych. Są to m.in. dźwigi, podnośniki nożycowe i wózki widłowe. Urządzenia te wymagają do bezpiecznej pracy stabilnego, utwardzonego i wypoziomowanego gruntu. Poza możliwością zakopania się chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo montażystów oraz bezpieczny transport elementów hali na placu budowy. Najgorszym możliwym scenariuszem przy niewłaściwym przygotowaniu gruntu może być przewrócenie się urządzenia. W wypadku możliwości takiego zdarzenia wynikającej z niewłaściwego utwardzenia placu kierownik projektu może nie odebrać placu budowy co opóźni rozpoczęcie montażu, a w sezonie może nawet spowodować, że hala „wypadnie” z harmonogramu montażu.

Dojazd na plac budowy i rozładunek

Montaż dachuDostawy materiałów z fabryki realizowane są przy użyciu ciągników siodłowych wraz z naczepami (typowych TIR-ów) o dopuszczalnej wadze 24 tony i długości zestawu do blisko 17 m. Zestawy te muszą mieć możliwość dojazdu do posesji, bezpiecznego manewrowania na zakrętach oraz na samym placu budowy. Dodatkowo trzeba pamiętać, że na samym placu budowy musi być wystarczająco dużo miejsca, aby można było bezpiecznie rozładować naczepę. Sam rozładunek odbywa się najczęściej przy pomocy wózka widłowego (boczny) lub dźwigu (górny). Typ rozładunku jest ustalany indywidualnie dla każdej budowy z kierownikiem projektu.

Poza miejscem do manewrowania trzeba przewidzieć także osobne miejsce na składowanie dostarczonych materiałów. Miejsce to powinno znajdować się w obrębie placu budowy jednak w pewnym odstępie od szlaków komunikacyjnych oraz samej hali. Aby uniknąć uszkodzenia dostarczonych materiałów, miejsce składowania także powinno być wypoziomowane, utwardzone oraz nienarażone na zalanie w przypadku ulewnych deszczów, a jednocześnie zapewniające swobodny dostęp dla ekipy montażowej.

Pomieszczenia dla pracowników

Już na etapie planowania montażu warto ustalić z kierownikiem projektu miejsce na postawienie kontenera socjalnego dla montażystów, kontenera magazynowego na drobne komponenty oraz toalety. Wyznaczone miejsce powinno znajdować się jak najbliżej placu budowy lub na nim. Elementami o których nie można zapomnieć to skrzynka elektryczna znajdująca się w pobliżu kontenerów oraz ujęcie wody.

Miejsce do pracy

Montaż ram głównych odbywa się przy pomocy dźwigu. Zależnie od jego wielkości potrzebna będzie przestrzeń od 3 do nawet 8 m wokół fundamentu, aby dźwig mógł  się swobodnie przemieszczać. Montaż konstrukcji drugorzędnej (zetowniki i inne kształtowniki zimnogięte) oraz okładzin ściennych odbywa się przy pomocy samojezdnych wózków nożycowych. Tu ponownie kluczowe jest właściwe utwardzenie i wypoziomowanie terenu. Nie można zapomnieć o tym, że wózki operują nie tylko z zewnątrz, ale muszą mieć możliwość wjazdu do „środka” przyszłej hali. To znaczy, że teren wewnątrz także powinien być do ich pracy odpowiednio przygotowany. Sytuacją idealną jest taka, gdy wnętrze hali wylane jest chudym betonem lub kruszywem. W szczególnych wypadkach może być także niezbędne wykonanie rampy, po której wózki mogą dostać się do wnętrza.

Ogrodzenie terenu

Konstrukcja stalowaZależnie od ustaleń poczynionych w trakcie podpisywania umowy, ogrodzenie terenu może być po stronie inwestora. Zgodnie z prawem teren budowy musi być odpowiednio oznaczony i ogrodzony. Dobrze także gdy jest możliwość monitorowania, szczególnie w wypadkach usytuowania budowy z dala od siedzib ludzkich.

Przyjazne budowanie

Promowana przez nas idea przyjaznego budowania cechuje się wzajemny szacunkiem wśród wszystkich uczestników procesu budowlanego. Tak jak inwestorowi zależy na szybkim odebraniu budynku zmontowanego zgodnie ze sztuką budowlaną, z wysokiej jakości komponentów budowlanych tak samo nam zależy na tym, aby ten montaż odbył się bez zbędnych opóźnień, przeszkód oraz bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Jeśli każda ze stron wywiąże się ze swoich obowiązków, sama proces budowy pozostanie przede wszystkim dobrym wspomnieniem, a inwestor będzie mógł użytkować przez lata wysokiej jakości budynek wybudowany w technologii prefabrykowanych konstrukcji stalowych.

Przeczytaj nasz poradnik na temat hal stalowych:

 1. Koszt budowy hali stalowej: od czego zależy cena za m2 i jak ją obniżyć?
 2. Gwarancja ze stali – dożywotnia gwarancja na hale
 3. Hala stalowa czy murowana?
 4. Jak przygotować się do wyceny hali stalowej
 5. Co wpływa na czas budowy hali stalowej?
 6. Montaż hali stalowej – opis kolejnych etapów prac
 7. Jak zbudować halę stalową krok po kroku?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...