Search

Dofinansowanie ze środków UE

 

 

W grudniu 2019 r. Borga Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Opracowanie innowacyjnej belki podsuwnicowej z trapezowym środnikiem”. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2022 r.

Celem projektu jest opracowanie i włączenie do oferty innowacyjnego produktu. Efektem projektu ma być uzyskanie produktu przyczyniającego się do zmniejszania materiałochłonności budowy hal stalowych wyposażonych w transport suwnicowy.

Wartość Projektu: 2 768 753,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 272 101,77 zł

 

 

Borga sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje. Prace badawcze dotyczą umowy nr 40.02.22.

Całkowita wartość  projektu: 200 000 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000 zł

Borga sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje. Prace badawcze dotyczą umowy nr 41.02.22.

Całkowita wartość  projektu: 200 000 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000 zł

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...