Search

Prześlij nam swoje CV

Jeżeli chcesz przesłać swoje CV do naszej bazy na poczet przyszłych rekrutacji lub chcesz aplikować na jedno z obecnie dostępnych stanowisk po prostu prześlij nam swoje CV przez formularz poniżej!

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Jeżeli CV ma być wykorzystane w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie następującej formułki:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Borga Sp. z o.o. przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Jeśli chcesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci CV po prostu poinformuj nas o tym mailem: rekrutacja@borga.pl lub telefonicznie: +48 58 62 99 444.


  • Akceptowane typy plików: jpg, pdf, doc, docx, png, Maks. rozmiar pliku: 64 MB.

 

Klauzula informacyjna dot. formularza rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu jest Borga Sp. z o.o., zwana dalej: „Administratorem”.
2. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem nr tel.: 58 62 99 444, adres do korespondencji: ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk, mail: rodo@borga.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek prawny Administratora Danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz Państwa zgoda.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z Państwa osobą i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
6. Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostanie usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po jego zakończeniu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
8. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przeniesienia lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...