Search

Kratownica – rozwiązanie dla dużych rozpiętości

W 2017 roku Borga wprowadziła do swojej oferty kratownicę. Dzięki temu mogliśmy rozszerzyć zakres oferowanych przez nas hal.

Kratownica a wielkość budynku

Kratownica jest rozwiązaniem technicznym przeznaczonym przede wszystkim do budynków o dużych rozpiętościach. Podczas gdy ramy portalowe mają najlepszy stosunek szerokości do ceny za m2 przy szerokości budynku pomiędzy 20 a 30 m, kratownica dobrze sprawdza się przy budynkach o rozpiętości 50 m lub szerszych. Rozwiązanie to jest także korzystne cenowo w halach o wysokości powyżej 8 m w okapie. Zależenie do szerokości budynku najbardziej opłacalnym cenowo nachyleniem dachu jest spadek od 3 do 7 st.

Typowe przeznaczenie hali

Kratownica sprawdza się nie tylko w budynkach o dużej szerokości bez podpór. Jest także bardzo dobrym rozwiązaniem przy projektowaniu budynków wielonawowych. Za typowe przeznaczenie tego typu konstrukcji można przyjąć:

  • hale magazynowe,
  • hale produkcyjne,
  • hale komercyjne,
  • chłodnie i mroźnie,
  • inne typy budynków.

Transport i montaż

Montaż hali opartej na kratownicy przeprowadzany jest na miejscu budowy. Dzięki temu, że prefabrykowane komponenty kratownicy są łatwe w transporcie, wpływa to na ilość potrzebnych samochodów do tranportu i całkowity koszt dostawy. Dzięki precyzyjnemu przygotowaniu komponentów w zakładzie produkcyjnym – m.in. długości, otworowanie – sam montaż na placu budowy jest bardzo szybki i niezwykle intuicyjny. To, w połączeniu z doświadczeniem naszych ekip budowlanych, daje pewność dostarczenia hali w określonym w umowie terminie oraz w najwyższej dostępnej na rynku jakości.

 

  WYCENA HALI

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...