Borga
Search

Nasze motto – Przyjazne Budowanie

Każda dojrzała organizacja powinna mieć sprecyzowaną swoją misję oraz motto. Słownik Języka Polskiego PWN definiuje motto jako „krótka myśl wyrażająca zasadę, którą ktoś się kieruje”. Motto jest zatem pewnym wyznacznikiem definiującym kierunek, w którym powinna podążać firma oraz wspomagać budowanie kultury organizacyjnej.

Mottem firmy Borga jest Przyjazne budowanie. Nie jest to dosłowne tłumaczenie, a interpretacja motta Grupy BorgaTroublefree building. Zastanawiając się nad tym w jaki sposób przekazać wartości, którymi chcemy się kierować ogłosiliśmy wśród pracowników konkurs na najlepsze tłumaczenie. Ostatecznie wybraliśmy, spośród kilkudziesięciu opcji, frazę: Przyjazne budowanie.

Przyjazne budowanie

Budowa hali stalowejStaramy się budować kulturę organizacyjną opartą o nasze motto. W dyskusjach nad tym jak powinniśmy interpretować te słowa pojawiła się koncepcja „360 stopni”. Czyli spojrzenia na nasz proces budowlany – od ofertowania, aż po oddanie gotowej hali stalowej Inwestorowi. Dzięki tej koncepcji zdefiniowaliśmy trzy aspekty przyjaznego budowania:

  1. Perspektywa Inwestora.
  2. Perspektywa kooperanta.
  3. Perspektywa pracownika.

Tylko połączenie powyższych i właściwe działanie w tych trzech perspektywach daje możliwość zbudowania dojrzałej organizacji z kulturą organizacyjną opartą na szacunku do innych.

Perspektywa Inwestora

Hala rolniczaŻaden proces nie jest dokonały, zawsze można go optymalizować bądź dostosowywać do zmieniających się warunków zewnętrznych. Dla nas bardzo ważna jest perspektywa Inwestora, jakie doświadczenie zbiera w procesie ofertowania i realizacji (Customer Experience) oraz czy ma ostatecznie poczucie, że otrzymał taką halę magazynową lub produkcyjną jakiej oczekiwał.

Właśnie dlatego stawiamy na jak najszersze informowanie naszych klientów o przebiegu całego procesu budowlanego. Już na etapie ofertowania niejednokrotnie sugerujemy różne rozwiązania techniczne, czasem odmienne od wstępnej koncepcji przedstawianej na pierwszych spotkaniach, aby postępować w myśl zasady: Nie chcemy sprzedawać tego czego chce klient, lecz to czego rzeczywiście potrzebuje. Dlatego poświęcamy dużo czasu na analizę potrzeb inwestycyjnych, rozmawiamy o planowanym procesie technologicznym wewnątrz wybudowanej przez nas hali i dzielimy się naszym doświadczeniem. Tym bardziej, że mając wybudowane kilka tysięcy hal magazynowych i produkcyjnych wiemy, co w efekcie się sprawdziło, a co nie. Zdarza się, że odstępujemy od ofertowania – lepiej nie sprzedać niż zakończyć inwestycję, ale mierząc się z niezadowoleniem klienta.

Naszą strategią długookresową jest budowa zaufania do naszej marki na rynku. Nie ma dla nas nic cenniejszego niż informacja od potencjalnego Inwestora, że zostaliśmy poleceni przez kogoś kto posiada naszą halę.

Perspektywa kooperanta

Hale stalowa składają się z setek komponentów. Konstrukcja główna i drugorzędowa oraz okładziny z profilowanych blach stalowych są produkowane przez nas. Pozostałe komponenty są kupowane u dobranych, spełniających wysokie wymagania dotyczące jakości, dostawców. Poza dostawcami produktów współpracujemy także z dostawcami usług, takich jak np. transport, montaż, obsługa prawna, itp.

Celem, do którego dążymy jest dopasowanie procesów wewnątrz naszej firmy do potrzeb rynku i jak najszersza komunikacja z firmami, które z nami współpracują. Każdy kto prowadzi biznes nie raz spotkał się z brakiem szacunku po drugiej stronie. Eliminujemy takie zachowania, staramy się być firmą przyjazną dla kooperantów. Dążymy do tego, by po prostu chcieli oni z nami współpracować. A dobra współpraca przekłada się też na lepsze samopoczucie pracowników i po prostu spokojniejszą pracę, nawet przy napiętych terminach.

Perspektywa pracownika

Biuro Borga - hale staloweNa obecnym rynku pracy coraz częściej jest głośno podnoszona kwestia doświadczenia jakie czerpie pracownik podczas codziennej pracy (Employee experience). Miejsce pracy musi być przyjazne – tu spędzamy większość naszego życia. W Borga staramy się stworzyć pracownikom jak najlepsze warunki, wiedząc, że firma to ludzie, którzy ją tworzą.

Mając na uwadze powyższe staramy się systematyzować procesy, uzgadniać je pomiędzy działami, tak aby eliminować straty czasu oraz punkty zapalne mogące generować niepotrzebne napięcia. Nie znaczy to, że praca w Borga jest pozbawiona wyzwań, mało ambitna lub nudna. Wręcz przeciwnie. Głównym celem jest umożliwienie rozwijania efektywności oraz kreatywności pracowników tam, gdzie są one szczególnie pożądane.

Realizując inne działania propracownicze jak np. szeroki onboarding, benefity w postaci kart Multisport, prywatnego ubezpieczenia, dni owocowych, wspieranie aktywności sportowych, chcemy być firmą, w której chce się pracować. I nie jest to proces, o którym można powiedzieć, że się zakończył. Jest to codzienne budowanie swojej wiarygodności opartej na szacunku do innych.

Przyjazne budowanie

Połączenie trzech wspomnianych wyżej elementów pozwala budować silną i stabilną organizację. Z drugiej strony tylko stabilna organizacja jest w stanie zapewnić pozytywne doświadczenia w każdej z tych perspektyw. Tą właśnie stabilność przekuwamy na przemyślane projekty, dopracowany proces i wysokiej jakości hale stalowe.

Nie mówimy, że wszystko już z nam się udało, ale mamy jasno określony cel, do którego chcemy dążyć.

Blog 2020-02-05

Hale przemysłowe – dostępne rozwiązania techniczne

Hala przemysłowa powinna być dopasowana do procesu produkcyjnego firmy, dla której będzie budowana. To właśnie dlatego doradca techniczno-handlowy poza dopytaniem o zakładane wymiary hali, powinien zapytać o to jakiego rodzaju produkcja będzie w hali prowadzona. Ograniczeniem na tym etapie może być jedynie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wydane inwestorowi warunki zabudowy. To właśnie dzięki znajomości […]

Blog 2020-02-03

Rodzaje hal magazynowych oferowane przez Borga

Wyróżniamy wiele typów konstrukcji hal magazynowych – stalowe, żelbetowe, drewniane, murowane i hybrydowe – czyli zbudowane przy wykorzystaniu kilku technologii. Borga oferuje hale w konstrukcji stalowej. Do wyboru – zależnie od rozpiętości – mamy ramy spawane (blachownica) oraz kratownicę. Dzięki temu, że produkujemy oba najbardziej popularne rodzaje ram, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie […]

Blog 2020-02-03

Co wpływa na czas budowy hali stalowej?

Jednym z pierwszych pytań, które pojawiają się na spotkaniach z inwestorami planującymi budowę hali stalowej jest pytanie o termin realizacji i czas samej budowy. W ogólnym przekonaniu proces budowlany jest zależny głównie od pogody i pory roku. To prawda. Ale jest jeszcze wiele innych, często bagatelizowanych elementów, które mają bezpośrednie przełożenie na szybkość prac instalacyjnych. […]

Blog 2020-01-17

Nowoczesne rolnictwo

Nowoczesne rolnictwo wymaga nowoczesnych rozwiązań. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku wymaga od przedsiębiorców rolnych elastyczności w prowadzeniu biznesu a od budynku – uniwersalności, możliwości łatwej rozbudowy lub zmiany przeznaczenia. Odpowiedzią na te potrzeby są prefabrykowane hale stalowe. Pozwolenie na budowę Często padającym pytaniem jest pytanie dotyczące pozwolenia na budowę w przypadku budowy hali stalowej. […]

Blog 2019-12-04

On-boarding w firmie Borga

Nawet najlepiej i najstaranniej przeprowadzony proces rekrutacji, nie daje gwarancji, że nowy pracownik nie zrezygnuje z pracy po jej rozpoczęciu. Dopiero w trakcie pracy okazuje się, czy środowisko, sposób komunikacji i działania, są zgodne z jego oczekiwaniami. Nawet najbardziej szczegółowe rozmowy kwalifikacyjne nie są w stanie oddać atmosfery pracy i zachowań ludzkich w codziennych sytuacjach. […]

Archiwum bloga
Nie znaleziono żadnego wyniku dla frazy "{{query}}", proszę wyszukać inną frazę.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...