Search

Wentylacja w halach magazynowych i produkcyjnych — poradnik

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji w dużych halach magazynowych i produkcyjnych stanowi wyzwanie projektowe, które można rozwiązać na wiele różnych sposobów. Systemy wentylacyjne muszą być dostosowane do specyfiki danego obiektu przemysłowego, uwzględniając zarówno procesy produkcyjne, jak i wymogi dotyczące przechowywania materiałów.

Wentylacja hali produkcyjnej — przepisy

Powietrze dostarczane do miejsc pracy z zewnątrz poprzez klimatyzację lub wentylację mechaniczną powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i substancji, które mogą zagrażać zdrowiu. Dodatkowo systemy te nie powinny powodować przeciągów ani skrajnych temperatur, które mogą prowadzić do dyskomfortu pracowników ani nadmiernego ochładzania lub przegrzewania pomieszczeń.

Wymagania dotyczące wymiany powietrza w halach produkcyjnych są zróżnicowane i zależą głównie od specyfiki danego obiektu oraz rodzaju produkowanych tam wyrobów. Zgodnie z przepisami, jeśli w danym obiekcie nie ma klimatyzacji i działa jedynie system tzw. wentylacji mechanicznej, to powinien on zapewnić przynajmniej półkrotną wymianę powietrza na godzinę. 

W przypadku procesów przemysłowych, takich jak produkcja wyrobów włókienniczych, gdzie obecne są duże ilości pary wodnej, zaleca się nawet sześciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. W sytuacjach, gdy w procesach wykorzystywane są substancje toksyczne, zaleca się nawet dziesięciokrotną wymianę powietrza na godzinę. W przypadku prac z substancjami takimi jak rtęć, konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z górnym nawiewem i dolnym odsysaniem, zapewniając przynajmniej sześciokrotną wymianę powietrza w hali, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.

Wentylacja hali produkcyjnej — o czym pamiętać?

Odpowiednie zapewnienie wentylacji w halach produkcyjnych i magazynach jest kluczowe zarówno dla efektywności procesów produkcyjnych, jak i dla oszczędności związanych z energią. Dobrze zaprojektowany system wentylacji wpływa również na komfort pracowników i jakość warunków pracy. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego systemu wentylacji dla danego obiektu.

Analiza potrzeb cieplnych budynku oraz zużycia energii jest bardzo ważna podczas projektowania systemu wentylacji. Również sposób magazynowania towarów, wysokość obiektu oraz rodzaj jego użytkowania mają istotny wpływ na wybór odpowiedniej technologii wentylacyjnej. Istnieje także konieczność uwzględnienia przypadkowych ruchów powietrza oraz możliwości podziału hali na strefy grzewcze w celu optymalnego wykorzystania systemu wentylacyjnego.

Projektowanie systemu wentylacji powinno uwzględniać efektywny przepływ powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz konieczność dostarczenia świeżego powietrza do wnętrza hali. Istnieje wiele różnych systemów wentylacyjnych, które mogą być odpowiednie dla hal produkcyjnych i magazynowych, jednak najważniejsze jest znalezienie takiego rozwiązania, które zapewni minimalne koszty eksploatacyjne oraz minimalne straty ciepła.

Wentylacja hali produkcyjnej — system strefowy

System wentylacji z podziałem na strefy to jedna z najskuteczniejszych metod utrzymania odpowiedniej jakości powietrza w halach produkcyjnych. Opiera się on na wykorzystaniu miejscowych systemów odsysania powietrza, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza jedynie w wybranych obszarach — bez konieczności wentylowania całego pomieszczenia. Tego rodzaju systemy są szczególnie przydatne w zakładach lakierniczych, warsztatach spawalniczych, miejscach pakowania oraz w obszarach, gdzie występują substancje toksyczne lub pyliste.

Wentylacja nawiewna lub wywiewna

System wentylacji nawiewnej i wywiewnej jest jednym z podstawowych rozwiązań w zapewnieniu wysokiej jakości powietrza w różnego rodzaju obiektach. Poprzez wykorzystanie strumienia powietrza o odpowiedniej temperaturze i wilgotności wewnątrz hal magazynowych lub zakładów produkcyjnych można skutecznie ograniczyć obecność zanieczyszczeń.

Wentylacja mechaniczna polega na aktywnym wprowadzaniu powietrza do wnętrza za pomocą wentylatorów. W ten sposób powietrze z zewnątrz jest pchane do środka hali, a poprzez różnice w ciśnieniu opuszcza pomieszczenie przez nieszczelności. W przypadku wentylacji wywiewnej zużyte powietrze jest wyciągane wraz z toksycznymi substancjami przez wentylatory wyciągowe. Wentylacja nawiewno-wywiewna

Główną rolę w jego funkcjonowaniu odgrywają wentylatory, generujące przepływ powietrza oraz system kanałów wentylacyjnych, które umożliwiają równomierne rozprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz oraz usuwanie zużytego i zanieczyszczonego powietrza z wnętrza obiektu. Ważnym aspektem tego rodzaju wentylacji są dodatkowe elementy, takie jak nagrzewnice i chłodnice, które regulują temperaturę powietrza. Dodatkowo stosuje się także osuszacze i nawilżacze, które pozwalają utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza niezbędną dla bezpiecznej i komfortowej pracy.

Wentylacja grawitacyjna hali magazynowej

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna różnią się w sposobie, w jaki dostarczają świeże powietrze i usuwają zużyte. W przypadku wentylacji grawitacyjnej różnice w temperaturze powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku są wykorzystywane do zapewnienia jego przepływu. Jest to proces oparty na efekcie kominowym, gdzie cieplejsze powietrze wewnątrz budynku unosi się do góry, a zastępuje je chłodniejsze powietrze z zewnątrz. Takie rozwiązanie często sprawdza się jako wentylacja hali magazynowej. 

Wentylacja mechaniczna polega na wykorzystaniu urządzeń mechanicznych, takich jak wentylatory, do aktywnego wdmuchiwania świeżego powietrza i usuwania zużytego. W budynkach o dużej powierzchni często preferuje się ten rodzaj wentylacji ze względu na jego skuteczność i kontrolę nad przepływem powietrza.

Przeczytaj również nasz poradnik na temat hal magazynowych:

  1. Jak wybrać działkę inwestycyjną pod halę magazynową
  2. Rodzaje hal magazynowych oferowane przez Borga
  3. Budowa hal magazynowych — co warto wiedzieć?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...