Search

Hale przemysłowe – dostępne rozwiązania techniczne

Hala produkcyjna

Hala przemysłowa powinna być dopasowana do procesu produkcyjnego firmy, dla której będzie budowana. To właśnie dlatego doradca techniczno-handlowy poza dopytaniem o zakładane wymiary hali, powinien zapytać o to jakiego rodzaju produkcja będzie w hali prowadzona. Ograniczeniem na tym etapie może być jedynie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wydane inwestorowi warunki zabudowy. To właśnie dzięki znajomości procesu produkcyjnego inwestora można zaproponować zoptymalizowane rozwiązania pod kątem nie tylko użytkowości, ale także kosztów inwestycji.

Wymiary hali i typ konstrukcji

Hala stalowa pozawala na zaprojektowanie dużych rozpiętości wewnętrznych bez podpór – nawet 50 m. Jeżeli jednak proces produkcyjny nie wymaga takiej szerokości, rozsądnym wydaje się wybór rozwiązania wielonawowego – wstawienie dodatkowych słupów wewnątrz pozwoli na znaczne obniżenie kosztów.

Borga ofertuje dwa rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych – spawane ramy blachownicowe oraz kratownicę. Zaletą naszych ram spawanych jest optymalizacja ich przekroju do obciążenia oraz to, że w centralnym punkcie hali oferuje większą wysokość użytkową niż przy ścianach. Z kolei kratownica umożliwia łatwe przeprowadzenia linii technologicznych pomiędzy krzyżulcami.

W zasadzie nie ma także ograniczeń co do wysokości hali – w tym jednak wypadku trzeba brać po uwagę przyszłe koszty ogrzewania. Na ten element ma wpływ także sposób docieplenia hali.

Izolacja hali przemysłowej

Regały w hali magazynowo-produkcyjnejBorga wykorzystuje dwa systemy izolacji – płyty warstwowe o różnej grubości i izolacyjności oraz system blacha-wełna-blacha. Wybór rozwiązania, poza decyzją dotyczącą estetyki i kolorystyki, wynika także z temperatury, jaka powinna być zapewniona zarówno zimą jak i latem wewnątrz budynku. Należy w tym miejscu pamiętać o tym, że sposób izolacji ścian i dachu może mieć bezpośredni wpływ na późniejsze koszty ubezpieczenia budynku. Dlatego wskazane jest właściwe przemyślenie tego elementu już na etapie wyceny.

W wypadku wbudowywania w halę pomieszczeń biurowych istnieje możliwość zastosowania innego pokrycia ścian, wyróżniającego daną część budynku. Mogą to być np. płyty włókno-cementowe czy szklane witryny nadające estetyki i dobrze doświetlające wnętrza.

Sposoby doświetlenia hali

Suwnica w hali produkcyjnej

W miarę możliwości należy doświetlać halę produkcyjną naturalnym światłem, co pozwala obniżyć koszty oświetlenia elektrycznego. W wypadku hali izolowanej można to zrobić na dwa sposoby: dzięki oknom montowanym wzdłuż ścian budynku oraz dzięki naświetlom kalenicowym (wyposażanym często dodatkowo w klapy dymowe). Warto pamiętać o tym, że w wypadku wąskich hal zarówno świetliki jak i okna doświetlą całe wnętrze, jednak w wypadku hal szerokich (powyżej 20 m) naświetle kalenicowe dobrze doświetli jedynie centralną część hali – pod kalenicą, okna natomiast dobrze doświetlą jedynie boki budynku, wzdłuż ścian. Przy takim typie budynku najlepiej połączyć oba wyżej wymienione rozwiązania.

Ściany wewnętrzne

W halach stalowych budowa ścian wewnętrznych nie stanowi problemu. Ważne jest jedynie, aby przewidzieć podczas projektowania, w których miejscach będą one umiejscowione, aby właściwie przygotować pod ich kątem konstrukcję główną. Ściany wewnętrzne mogą być wykonane zarówno z płyt warstwowych jak i blach profilowanych. Choć zdarza się, że są murowane – szczególnie w wypadku potrzeby oddzielenia stref pożarowych w budynku.

Bramy i doki

Dobrze przemyślana hala przemysłowa jest wyposażona w wystarczającą dla danej działalności ilość bram. Najczęściej stosuje się tu bramy podnoszone automatycznie, sterowane przyciskami lub pilotem. W halę stalową można wprojektować także rampy załadunkowe oraz doki – tu zakres wyceny zależy tylko i wyłącznie od potrzeb inwestora.

Transport wewnętrzny

Suwnica w hali stalowej

Nieodzownym wyposażeniem części zakładów produkcyjnych są suwnice, żurawie i wciągarki bramowe. Przy dwóch ostatnich wystarczy odpowiednio zaprojektować obciążenia przenoszone na posadzkę. W wypadku suwnic tory podsuwnicowe opierają się najczęściej na ramach konstrukcji głównej. Ma to bezpośrednie przełożenie na masę konstrukcji i na reakcje fundamentowe. Dlatego już na etapie wstępnej wyceny należy przekazać informację o planowym montażu suwnic doradcy techniczno-handlowemu.

Uniwersalność hal stalowych

Specyfika niektórych działalności może wymagać innych rozwiązań technicznych. Hale stalowe są pod tym kątem bardzo uniwersalne. Na etapie projektowania można zaplanować praktycznie każde rozwiązanie. Najważniejsze jest jednak wycenianie kompletnego rozwiązania, czyli przekazanie wszystkich informacji dotyczących planowanej działalności prowadzonej w hali.

(C) Borga Sp. z o.o.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...