Search
Szukaj

Czy w hali stalowej można zamontować suwnice?

Tak, jeśli było to przewidziane w projekcie.

Odpowiedź

W hali o konstrukcji stalowej można montować suwnice. Hala musi byś jednak zaprojektowana pod konkretną suwnice i obciążenia, które będą przez nią przenoszone. Typowymi suwnicami montowanymi w naszych halach są suwnice o udźwigu od 5 do 15 ton, ale obciążenie największej suwnicy, którą wprojektowaliśmy w naszą halę wynosiło 100 t.

Czy odpowiedź była pomocna?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...