Search
Szukaj

Czy halę można rozbudować wszerz?

Jeśli nie było to przewidziane w pierwotnym projekcie – nie.

Odpowiedź

Nie jest to możliwe o ile nie zostało przewidziane w projekcie pierwszej, wybudowanej już hali. Rozbudowa hali wszerz utworzyła by dodatkowe miejsca gromadzenia się śniegu (tzw. worki śnieżne), co nie jest uwzględnione w obciążeniach zakładanych przy projektowaniu hali. W wypadku potrzeby wybudowania hali równoległej do już istniejącej najlepiej dodać krótki łącznik, dzięki któremu oba budynki są połączone, ale ich konstrukcje pozostają niezależne i nie mają na siebie bezpośredniego wpływu.

Czy odpowiedź była pomocna?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...