Search
Szukaj

Czy mogę zdjąć stężenia, gdy mi przeszkadzają?

Nie, nie, nie. Nigdy.

Odpowiedź

Stężenia są niezbędnym elementem hali zapewniającym jej stabilność a co za tym idzie – bezpieczne użytkowanie. Każda ingerencja w konstrukcję główną, drugorzędowa lub stężenia może nieść za sobą ryzyko katastrofy budowlanej i jest surowo zakazana.

Czy odpowiedź była pomocna?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...