Search
Szukaj

Czy rodzaj obudowy hali ma wpływ na ubezpieczenie?

Zdecydowanie tak – każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie przed decyzją o obudowie.

Odpowiedź

Tak, rodzaj obudowy hali może mieć wpływ na koszt ubezpieczenia, dotyczy to przede wszystkim ubezpieczenia od pożaru. Z uwagi na wymagania Warunków Technicznych dla budownictwa obudowa hali powinna spełnić odpowiednie do natężenia ogniowego warunki odnośnie rozprzestrzeniania ognia, odporności ogniowej itp. To są wymagania narzucone przepisami prawa. Firmy ubezpieczeniowe szacując ryzyko, a co za tym idzie składkę ubezpieczeniową patrzą nieco szerzej, tzn. starają się również zidentyfikować ryzyka, które mogą się zmaterializować podczas eksploatacji hali, jak np. ryzyko wynikające z zmagazynowania pustych palet drewnianych (materiałów palnych) przy ścianie hali. Zastosowanie okładzin, w których izolacja termiczna jest inna niż niepalna (nazewnictwo i co za tym idzie klasyfikacja jest tutaj bardzo ważna, gdyż wynika z regulacji), pomimo, że spełnia minimalne wymagania WT może jednak prowadzić do wyższego oszacowania ryzyka i co za tym idzie wyższej składki i/lub dodatkowych wymagań ze strony ubezpieczyciela, których nie spełnienie skutkować będzie brakiem wypłaty ubezpieczenia w skrajnych wypadkach.

Czy odpowiedź była pomocna?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...