Search
Szukaj

Jakie są rodzaje projektów?

W firmie Borga wyróżniamy trzy etapy projektu branżowego: budowlany, wykonawczy, montażowy.

Odpowiedź

W firmie Borga wyróżniamy trzy etapy projektu branżowego jakim jest dokumentacja techniczna konstrukcji hali stalowej wraz z jej lekką obudową. Są to:

  1. projekt budowlany,
  2. projekt wykonawczy
  3. projekt montażowy.

Etap projektu budowlanego zawiera zakres i formę wymaganą Prawem budowlanym i określoną w Dzienniku ustaw w pozycji 1935.  Składa się z części opisowej i graficznej oraz zawiera wyciąg z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Udostępniany jest Klientom zarówno w formie papierowej jaki i elektronicznej. Stanowi podstawę do dalszych prac projektowych innych branż – w szczególności architektonicznej, a uzupełniany o powyższe opracowania jest podstawą do uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.

Etap projektu wykonawczego jest kontynuacją prac inżynieryjnych projektu budowlanego. Zawiera szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne konstrukcji głównej oraz zestawienia materiałowe. Jest podstawą prowadzenia prac spawalniczo-montażowych w wytwórni Borga. Opracowywany jest wg standardu firmy Borga i z uwagi na zawarte w nim innowacyjne rozwiązania jest dokumentacją wewnętrzną firmy.

Etap projektu montażowego zawiera opisową  i graficzną instrukcję prowadzenia prac montażowych, dokumentację dotyczącą drugorzędowej konstrukcji stalowej oraz dokumentację lekkiej obudowy wraz z detalami jej wykończeń. Stanowi podstawę prac monterskich na placu budowy, jest udostępniany Klientowi zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Czy odpowiedź była pomocna?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...