Search

Obory dla 20 – 100 krów – rodzaje, projekty

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z hodowlą bydła wiąże się z koniecznością inwestycji w obory. Rodzaj takiej konstrukcji zależy w znacznej mierze od wielkości planowanej hodowli oraz budżetu. W przypadku gospodarstw rolnych, które chcą utrzymać od 20 do 100 krów, wybór odpowiedniej obory jest niezwykle istotny. Na co należy zatem zwrócić uwagę? I co warto na ten temat wiedzieć? Zapraszamy do lektury!

hale rolnicze

Koszt budowy obory na 20 krów i więcej

Budowa lub modernizacja obory to koszty, które w wielu przypadkach mogą przekraczać  budżet, jakim dysponuje inwestor. Mowa tutaj zarówno o oborach przeznaczonych dla bydła mięsnego, jak i projektach obór dla krów mlecznych.

Koszt budowy obory trudno jest dokładnie oszacować, bo na cenę końcową składa się wiele różnych czynników, takich jak: wielkość czy cena materiałów budowlanych. Cena projektu obory na 20 krów lub więcej jest też uzależniona od wyposażenia, rodzaju oświetlenia, rodzaju systemów wentylacyjnych czy rodzaju okien i drzwi. Wdrożenie rozwiązań automatyzujących prace w oborze z pewnością będzie się wiązało z wyższym kosztem inwestycji.

Obory z konstrukcji stalowych

Popularnym i znacznie tańszym rozwiązaniem w porównaniu do obiektów murowanych, są konstrukcje stalowe, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb inwestora ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i estetyki budynku.

Wykorzystanie konstrukcji stalowych pozwala przyspieszyć realizację procesu inwestycyjnego. Poszczególne elementy obory są wówczas przygotowywane w formie prefabrykatów bezpośrednio w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu budowa i montaż obiektu nie są uzależnione od warunków pogodowych.

W razie potrzeby można też bezproblemowo powiększyć oborę o dodatkową przestrzeń. Wówczas koszt budowy obory na 50 krów czy nawet koszt budowy obory na 100 krów może być znacznie niższy. Tego typu rozwiązania oferuje doświadczona i renomowana firma Borga — cena realizacji takiego projektu jest ustalana indywidualnie. 

Rodzaje Hal dla bydła

Projekt obory wolnostanowiskowej

Projekt obory na 40 krów, 50 krów czy nawet 100 krów może być wykonany w formie wolnostanowiskowej. Takie obory zapewniają zwierzętom warunki podobne do tych, jakie mają na naturalnych pastwiskach. Co więcej, budowa obory wolnostanowiskowej to automatyzacja pracy i oszczędność czasu, co również przyczynia się do niższych kosztów utrzymania.

W zależności od potrzeb inwestora, w oborach wolnostanowiskowych można umieścić boksy lub kombiboksy. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby dodać nowoczesne strefy paszowe i oddzielne strefy gnojowe. Takie rozwiązania również przyczyniają się do oszczędności czasu i łatwiejszego zarządzania oborą.

Budowa obory 2023

Budowa obory bez pozwolenia na ten moment nie jest możliwa. Co więcej, kwestie prawne mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów, dlatego warto zawsze skonsultować się z odpowiednimi organami administracyjnymi przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Mowa tutaj m.in. o:

  • Pozwoleniu na budowę, czyli podstawowym pozwoleniu, które musi zostać uzyskane przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Wymaga ono przedstawienia odpowiedniej dokumentacji technicznej i projektowej, która musi zostać zatwierdzona przez odpowiednie organy.
  • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdzie określone zostają warunki wybudowania obiektu tj. jego wysokość, długość, odległość od granic działki itd.
  • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której celem jest ocena potencjalnych skutków budowy względem środowiska naturalnego.
  • Dostarczeniu tzw. kopii mapy zasadniczej i dokumentów potwierdzających dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji i zjazdu z drogi.
  • Pozwolenia od innych instytucji — w zależności od specyfiki budowy i lokalnych przepisów może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów na przykład od ochrony środowiska, weterynarii, czy straży pożarnej.

Wyposażenie obory

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia i dokładnej analizy przepisów lokalnych. Dlatego też warto skonsultować się z odpowiednimi organami administracyjnymi przed przystąpieniem do realizacji budowy.

Przeczytaj nasz poradnik na temat hal rolniczych:

  1. Wyposażenie obory – niezbędnik budowlany
  2. Jakie są ceny hal rolniczych?
  3. Rodzaje hal dla bydła
  4. Rolnicze hale udojowe – rodzaje i specyfikacja 
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...