Search

Nowoczesne rolnictwo

Nowoczesne rolnictwo wymaga nowoczesnych rozwiązań. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku wymaga od przedsiębiorców rolnych elastyczności w prowadzeniu biznesu a od budynku – uniwersalności, możliwości łatwej rozbudowy lub zmiany przeznaczenia. Odpowiedzią na te potrzeby są prefabrykowane hale stalowe.

Pozwolenie na budowę

Często padającym pytaniem jest pytanie dotyczące pozwolenia na budowę w przypadku budowy hali stalowej. Jedyną prawidłową odpowiedzią jest taka, że jest on o zawsze potrzebne. Jeżeli inwestor potrzebuję pomocy, kontaktujemy go ze współpracującymi z nami architektami. My zaś dostarczamy w swojej dokumentacji projekt budowlany niezbędny architektowi przy przygotowywaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę.

Typowe przeznaczenie hal

Przedsiębiorcy rolni, którzy wybierają hale Borga, najczęściej decydują się na budowę hal magazynowych na płody rolne, które można w łatwy sposób zaadaptować na garaż na maszyny w okresie zimowym. Najczęściej są to hale o szerokości 20 do 24 m bez podpór, długości ok 40 – 60 m oraz wysokości w okapie 4,5 – 5 m. Poza tym zawsze montowane są drzwi wejściowe oraz bramy umożliwiające wjazd sprzętem rolniczym, najczęściej dwie:

Hala rolnicza nieizolowana

Hala rolnicza nieizolowana

– na przestrzał na ścianach szczytowych,
– na jednej ze ścian bocznych.

Doświetlenie hali realizowane jest na dwa sposoby – poprzez montaż okien (w wypadku hal izolowanych) lub naświetli ściennych z poliwęglanu (w wypadku hal nieizolowanych). W halach szerokich lub takich w których niemożliwy jest montaż naświetli ściennych stosuje się naświetla kalenicowe. Jest to droższe rozwiązanie, dla którego alternatywą może być zastosowanie sztucznego oświetlenia hali.

Budynki Inwentarskie

Wiele hal, które projektowaliśmy i budowaliśmy było przeznaczone na żywy inwentarz. Przede wszystkim były to obory z otwartymi ścianami lub wyposażone w zautomatyzowane kurtyny boczne i siatki przeciwwietrzne. W tych wypadkach powłoka malarska konstrukcji głównej została dobrana do agresywności środowiska, dzięki czemu budynki, pomimo wielu lat eksploatacji, w dalszym ciągu prezentują się bardzo dobrze, przy zachowaniu wszelkich właściwości technologicznych. Mamy także dostępne rozwiązanie umożliwiające budowę kurników w technologii stalowej. Jest to rozwiązanie obecnie bardziej popularne w Skandynawii niż w Polsce, wierzymy jednak, że i w naszym kraju za jakiś czas się przyjmie i upowszechni.

Zalety hal stalowych

Hala magazynowa agro

Hala magazynowa agro

Dużą zaletą hali stalowej jest bardzo szybki czas jej budowy. Przy sprzyjających warunkach pogodowych oraz właściwie przygotowanym placu budowy halę o powierzchni około 1000 m2 czteroosobowa ekipa montażowa może postawić nawet w niecałe dwa tygodnie.

Kolejnym plusem jest powtarzalność elementów konstrukcyjnych i łatwość rozbudowy. Jeżeli opcję rozbudowy przewidzi się jeszcze na etapie koncepcyjnym, w halę zostaną wprojektowane ramy główne zamiast ram szczytowych, co w późniejszym czasie spowoduje obniżenie kosztów rozbudowy.

Hala nieizolowana może także pod pewnymi warunkami zostać doizolowana w późniejszym czasie. W tym wypadku także najistotniejsze jest przewidzenie powstania takiej potrzeby w przyszłości. Każdy budynek jest wyceniany indywidualnie i nasi inżynierowie optymalizują konstrukcję tak, aby spełniała ona normy europejskie (Eurokod) ale także aby nie była przewymiarowana. Np. standardowym obciążeniem dodatkowym zakładanym w naszych projektach jest 10 kg / m2 dachu, przy rozłożonym obciążeniu – nie skupionym. Montaż docieplenia z wełny mineralnej i zamknięcie ścian od wewnątrz blachą profilowaną generuje dodatkowe obciążania, które muszą zostać wkalkulowane na samym początku w konstrukcję główną i drugorzędową.

Hale standardowe Quick&Easy

Nie zawsze potrzebna jest hala powyżej 700 m2. W niektórych przypadkach, wynikających z wielkości działki, zapewnienia finansowania lub po prostu potrzeb, powstaje potrzeba wybudowania węższej hali lub takiej o wielkość 200 – 500 m2. W takich wypadkach alternatywą stają się standardowe hale zaprojektowane i produkowane przez Borga oraz oferowane przez nasze biuro przy zakładzie produkcyjnym. Hale standardowe cechują się m.in. następującymi rzeczami:

 1. standardowe szerokości: 10, 12, 14 m,

  Hale Standardowe Quick&Easy

  Hale Standardowe Quick&Easy

 2. standardowe długości z możliwością dozwolonego przedłużania hali o rozstaw ram głównych (ok. 6 m),
 3. standardowe wysokości w okapie: 3,5 i 4,5 m,
 4. możliwość dołożenia standardowych naświetli ściennych,
 5. standardowo jedna brama i jedne drzwi – możliwe do zamontowania w polach niestężonych,
 6. możliwość dołożenia dodatkowych drzwi i bram w polach niestężonych,
 7. obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 1 strefa wiatrowa, teren kategorii II,
 8. obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 3 strefa śniegowa,
 9. obciążenie technologiczne dachu: 0,10 kN/m2,
 10. wybór pomiędzy halami izolowanymi płytą warstwową 120 mm lub stalowymi blachami profilowanymi.

Dzięki takiej standaryzacji możliwa jest szybka dostawa oraz zaproponowanie bardzo atrakcyjnej ceny jak za tak dopracowany i przemyślany produkt.

Darmowa wycena

Planując rozbudowę magazynów lub innych budynków w gospodarstwie, warto zawsze wziąć pod uwagę rozwiązanie oparte o konstrukcje stalowe. Kalkulacje sporządzane przez doradców techniczno-handlowych nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

 

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...