Search

Produkcja konstrukcji stalowych krok po kroku

Konstrukcje stalowe to obecnie jedno z najskuteczniejszych i najszybszych w realizacji rozwiązań budowlanych na rynku. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja kosztów takiej inwestycji, a także zachowanie harmonogramu budowy całego projektu, co przekłada się na brak opóźnień. Z perspektywy wielu inwestorów produkcja konstrukcji stalowych stanowi jednak tajemnicę, dlatego przybliżamy, jak proces ten wygląda w rzeczywistości. Zapraszamy do lektury!

Etap pierwszy — faza projektowa

Produkcja konstrukcji stalowych zaczyna się od przygotowania kompleksowego projektu wykonawczego. Muszą się w nim znaleźć wszelkie szczegóły dotyczące konstrukcji wraz z określeniem klasy jej wykonania, wymagań powierzchni, wykonania spoin, materiałów złącznych, otworowania, skonkretyzowania gabarytów i nie tylko. To tutaj znajdą się również wszelkie skompletowane dokumenty i pozwolenia. Faza projektowa jest kluczowa w kontekście późniejszych etapów — nie mogą się tu pojawić błędy.

Projektowanie konstrukcji stalowej rozpoczyna się od zdefiniowania potrzeb projektowych i wymagań inwestora. Bardzo ważna jest wówczas analiza terenu inwestycji — należy tutaj zadbać o wszelkie zabezpieczenia przeciwpożarowa i rozwiązania techniczne, które pozwolą przyspieszyć postęp dalszych prac.

Konstrukcja stalowa w zależności od swojego przeznaczenia musi też posiadać właściwą izolację termiczną. Niektóre konstrukcje stalowe mogą być nieogrzewane (jak np. hale magazynowe). Rozwiązanie to nie sprawdzi się jednak we wszystkich sytuacjach.

Projekt konstrukcji stalowej musi zawierać: 

 • informacje techniczne, takie jak wymiary, kąt nachylenia dachu itd.,
 • dane dotyczące obciążeń,
 • analizę terenu, gdzie ma zostać postawiona konstrukcja stalowa,
 • przeznaczenie obiektu — poszczególne dane będą się różnić w zależności od tego, czy projekt dotyczy hali produkcyjnej, magazynowej czy np. wiaty lub chłodni,
 • wyposażenie konstrukcji stalowej w dodatkowe systemy i urządzenia,
 • rodzaj zabezpieczeń przeciwpożarowych i antykorozyjnych wraz z określeniem klasy konstrukcji stalowej,
 • wybrane rozwiązania związane z izolacją termiczną,
 • typ posadzki
 • typ i liczbę bram, drzwi, okien, naświetlenia itd.

Etap drugi — organizacja materiałów

Następnym krokiem jest zamówienie materiałów, czyli wszystkich profili, które będą niezbędne do terminowego ukończenia inwestycji. Najczęściej zamawia się wszystkie elementy naraz, by później odpowiednio je pogrupować. Dzięki takiemu rozwiązaniu prace budowlane przebiegają znacznie szybciej. Warto tutaj jednak pamiętać, że ceny konstrukcji stalowych mogą się zmieniać, dlatego też zawczasu warto skonsultować się z wyspecjalizowaną firmą, oferującą tego typu rozwiązania.

Etap trzeci — transport i prefabrykacja

Kolejnym etapem jest przetransportowanie zamówionego materiału na wskazane miejsce i jego rozładunek. W tym celu stosuje się szereg zaawansowanych urządzeń, które zwiększają efektywność produkcji. Gdy już wszystko jest przygotowane, można przejść do tzw. obróbki materiału, czyli prefabrykacji konstrukcji stalowej. Mowa tutaj w zasadzie najważniejszym etapie, od którego zależeć będzie końcowa jakość inwestycji.  Podczas tego procesu najpierw usuwa się naloty korozyjne i inne zanieczyszczenia.

Wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści będą musieli precyzyjnie dostosować materiał. Jeden element może się składać nawet z kilkudziesięciu profili, dlatego też tak ważna jest dokładność. Później należy przygotować powierzchnię, aby umożliwić wykonanie prac spawalniczych. Na koniec konstrukcje stalowe przygotowywane są do piaskowania i malowania. Całość zabezpieczana zostaje warstwą antykorozyjną. 

Produkcja oraz montaż konstrukcji stalowych wymagają wiedzy i nieustannej kontroli jakości. Odpowiadać za to będzie zespół osób wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Podczas wykonywania danego elementu sprawdzana jest zgodność z obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczną. Dzięki temu można na bieżąco reagować na ewentualne zagrożenia i zapobiegać awariom oraz powstawaniu wad konstrukcyjnych.

A co z montażem konstrukcji stalowych?

Przed rozpoczęciem robót scalających poszczególne elementy konstrukcyjne trzeba przygotować odpowiedni projekt montażowy. Na jego podstawie zostanie wybrana właściwa metoda montażu.

W zależności od potrzeb może to być:

 • metoda blokowa,
 • metoda potokowa,
 • metoda nasuwania,
 • metoda montażu z pojedynczych elementów.

W przypadku hal produkcyjnych i magazynowych najczęściej wykorzystuje się metodę montażu z pojedynczych elementów. Najpierw stawia się słupy główne i je prawidłowo ustawia. Później dołącza się do nich rygle ścienne, a w dalszej kolejności przykręca się rygle dachowe lub specjalne kratownice. Krok po kroku powstaje szkielet konstrukcji, który po obudowaniu przybiera swój właściwy kształt estetyczny.

Ostatni krok, czyli przygotowanie dokumentacji

Na samym końcu produkcji konstrukcji stalowych przygotowana zostaje tzw. dokumentacja powykonawcza. Producent takiego rozwiązania musi oznakować swoje produkty znakiem CE i złożyć deklarację właściwości użytkowych.

Mowa tutaj o:

 • decyzji na pozwolenie na budowę,
 • zatwierdzonym projekcie budowlanym,
 • rysunkach i opisach,
 • aktualnym certyfikacie ZKP oraz certyfikatach potwierdzających jakość spawalniczą,
 • planie kontroli i badań,
 • rejestrze zastosowanych materiałów wraz z ich atestami,
 • dostarczeniu planu spawania wraz z mapą spoin, dziennikiem spawania, uprawnieniami personelu i spawaczy, a także WPS i WPQR,
 • dokumentach z kontroli prac antykorozyjnych,
 • dokumentach z kontroli pomiarów kształtu i geometrii,
 • dokumentach z pracy dokręcania śrub.

Podsumowanie

Konstrukcje stalowe to przede wszystkim łatwa i szybka budowa oraz niski koszt inwestycji. Można je tworzyć, nie zwracając uwagi na warunki pogodowe. Co więcej, nawet po wybudowaniu obiektu z konstrukcji stalowych można go w łatwy sposób modyfikować według potrzeb inwestora. 

Wadliwe elementy można zastąpić nowymi lub przeprowadzić proces naprawczy, co również nie generuje zbyt wysokich kosztów. Konstrukcje stalowe cechują się wytrzymałością na rozciąganie i zginanie, a po rozbiórce mogą być zastosowane powtórnie.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...