Borga
Search
  • Är du en lagspelare och vill du jobba på Borga? | BORGA

Praca

Sukcesy firmy Borga to efekty starań naszych kreatywnych i wykwalifikowanych pracowników. Tworzenie inteligentnych rozwiązań i oferowanie klientom wysokiej jakości to wynik działań zespołowych, które wymagają od wszystkich wysokich umiejętności i odpowiedniej motywacji.

Kultura korporacyjna firmy Borga bazuje na metodach pracy nastawionych na poszukiwanie rozwiązań. Pomagamy sobie nawzajem, koncentrujemy się na klientach i myślimy przyszłościowo. Uważamy, że ważne jest znalezienie równowagi między pracą i odpoczynkiem.

Zgłoszenia

Jeśli nie prowadzimy obecnie rekrutacji na żadne stanowisko, zawsze możesz napisać do nas, aby się przedstawić i wyjaśnić, dlaczego interesuje Cię praca w naszej firmie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres email rekrutacja@borga.pl lub pocztą tradycyjną na adres Borga sp. z o.o., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk z dopiskiem „oferta pracy„.

Prosimy o dopisanie na CV poniższej formuły: 
Zgadzam się na przetwarzanie przez BORGA Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez BORGA Sp. z o.o., prowadzonych w okresie najbliższych 12 miesięcy. Jednoczenie oświadczam, że zapoznałem / -am się z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa danych umieszczoną na stronie www.borga.pl/polityka-prywatnosci/

Obecnie poszukujemy:

  1. Technolog
  2. Magazynier
  3. Monter hal stalowych / pracownik ogólnobudowlany – Polska, Szwecja, Czechy, Słowacja, Finlandia, Norwegia, Niemcy
  4. Operator maszyn
  5. Spawacz
  6. Pracownik ogólnobudowlany do prac fundamentowych

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Prześlij nam swoje CV :

  • Accepted file types: jpg, pdf, doc, docx, png.

 

Klauzula informacyjna dot. formularza rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
– dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Borga Sp. z o.o., zwany dalej: „Administratorem”.
2. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem nr tel.: 58 62 99 444 wew. 23, adres do korespondencji: ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk, mail: info@borga.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek prawny Administratora Danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz Państwa zgoda.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z Państwa osobą i sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.
6. Państwa dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po jego zakończeniu.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przeniesienia lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Nie znaleziono żadnego wyniku dla frazy "{{query}}", proszę wyszukać inną frazę.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...