Search

Warunki gwarancji

Firma Borga ma własne, certyfikowane zakłady produkcyjne i zawsze z wielką rozwagą wybiera wykorzystywane surowce. Mamy kontrolę nad całym łańcuchem dostaw i produkcji, dzięki czemu możemy oferować dobre warunki gwarancji na nasze produkty.

Produkty Borga – okres gwarancji

Parametry techniczne

Gwarantujemy, że na powierzchni wyrobu nie pojawi się rdza w nasileniu, przy którym wystąpiłaby korozja powodująca powstawanie perforacji płaskiej powierzchni wyrobu. Wyroby będą zapewniać skuteczną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

Właściwości estetyczne

Zastosowany „system malarski” będzie przylegać do podłoża stalowego i nie będzie pękać ani rozwarstwiać się (nie dotyczy to niewielkich złuszczeń przy krawędziach cięcia). Zjawisko blaknięcia lub zmiany koloru będzie ograniczone i równomierne przy jednakowej ekspozycji na lokalne warunki środowiskowe.

Okresy gwarancji
Powłoki Parametry techniczne Właściwości estetyczne
Metalizowane (Premium Metallic) 50 lat 20 lat
P50 50 lat 15 lat
P30 30 lat 10 lat
Matowe 30 lat 10 lat
Okres gwarancji biegnie od dnia zakupu wyrobu.

Obowiązują zasady instalacji, konserwacji i inne warunki zgodne z ogólnymi informacjami udostępnianymi przez firmę Borga w momencie zakupu. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z najbliższym biurem Borga.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...