Search

Hala AGRO 26 x 50 x 5,7 m – cena

Do kalkulacji przyjęto następujące założenia:

OBCIĄŻENIA:

Lokalizacja:
Obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 1 strefa wiatrowa, teren kategorii II
Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2 strefa śniegowa
Obciążenie technologiczne dachu: 0,10 kN/m2

Wymiary hali:

SZEROKOŚĆ: 26 m
DŁUGOŚĆ: 50 m
WYSOKOŚCI: cokół 0.20 m + słup 5.50 m (obudowa ścian od poziomu 0.20 m)
ROZSTAWY RAM: 5.00 m + 6 x 6.60 m + 5.00 m
SPADEK DACHU: 15 °
POWIERZCHNIA: 1 300 m2

Uwagi:

Klasa odporności pożarowej budynku „E”
Wewnętrzna temperatura obliczeniowa – bez wymagań (budynek nieogrzewany)

MONTAŻ:

Montaż wszystkich dostarczonych przez Borga elementów hali, oprócz osadzenia w fundamentach elementów mocujących (gwintowane pręty kotwiące).
Do wyceny założono wykonanie całości robót przy jednokrotnej mobilizacji bez przerw i przestojów oraz froncie robót umożliwiającym ciągłą pracę.

FUNDAMENTY:

Wykonanie fundamentów betonowych oraz osadzenie w nich elementów mocujących (gwintowane pręty
kotwiące) dostarczonych przez Borga, na podstawie wytycznych biura konstrukcyjnego Borga, leży po stronie
Zamawiającego.

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja stalowa ramowa o poprzecznym układzie nośnym, jednonawowym. Słupy i dźwigary ram głównych pełnościenne, spawane (blachownicowe) ze środnikiem z blachy trapezowej o
zmiennej wysokości przekroju. Słupy i dźwigary ram szczytowych pełnościenne, gorącowalcowane.

Elementy konstrukcji strumieniowo oczyszczone do klasy czystości SA 2½ i pomalowane farbą kryjącą. Powłoka malarska spełnia wymagania klasy korozyjności C3/M. Konstrukcja drugorzędna dachu i ścian (płatwie i rygle ścienne) z kształtowników zimnogiętych, ocynkowanych. Stężenia krzyżowo-cięgnowe stanowiące niezbędne usztywnienie konstrukcji, z mocowanych do ram
ocynkowanych prętów z nakrętkami napinającymi. W uzupełnieniu elementy mocujące do betonu (gwintowane pręty kotwiące) i elementy złączne (śruby). Zgodnie z normą EN 1090-1 konstrukcja stalowa Borga posiada certyfikat CE.

DACH:

Dach dwuspadowy, symetryczny. Pokrycie dachu z mocowanych do płatwi blach Borga Super-40 grubości 0,6 mm, obustronnie ocynkowanych, z powłoką P30 od strony zewnętrznej i warstwą antykondensacyjną Drop-Stop od strony wewnętrznej. W uzupełnieniu system mocowania oraz komplet niezbędnych uszczelnień i obróbek blacharskich.

ŚCIANY:

Obudowa zewnętrzna ścian z mocowanych do rygli ściennych blach Borga BPE-18 grubości 0,5 mm, obustronnie ocynkowanych, z powłoką P30 od strony zewnętrznej. W uzupełnieniu system mocowania oraz komplet niezbędnych uszczelnień i obróbek blacharskich.

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE:

  • Rynny i rury spustowe z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej grubości 0,6 mm z powłoką poliestrową.
  • Rury spustowe zakończone wylewką lub wpuszczone do kanalizacji deszczowej na poziomie +0,20 m (kanalizacja deszczowa poza zakresem wyceny).
  • Wentylacja warstwy antykondensacyjnej Drop-Stop nasadami kominowymi.
  • Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, nieizolowane, otwierane na zewnątrz. Wymiary w świetle przejścia 900 x 2000 mm – 1 szt.
  • Wrota przesuwne, dwuskrzydłowe, nieizolowane, pokryte blachą Borga BPE-18 grubości 0,5 mm z powłoką P30. Prowadnica górna i dolna mocowane od zewnątrz, na krawędziach uszczelki  szczotkowe. Wymiary w świetle przejścia 5000 x 5000 mm – 1 szt.
  • Naświetle ścienne, nieizolowane z profilowanego polipropylenu (Borga BPE-18) o wymiarach 47000 x 1400 mm – 2 szt.
  • W uzupełnieniu wyposażenia konstrukcje wsporcze, systemem mocowania oraz komplet niezbędnych uszczelnień i obróbek blacharskich.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...