Search
  • Johan Eriksson, Uddevalla hamnterminal

„Nasz najlepszy magazyn”

Każdego roku około 270 statków zawija do portu Uddevalla, przeładowując ponad milion ton  ładunków, co jest ekwiwalentem 25 000 ciężarówek. Głowna część portu była kiedyś częścią stoczni Uddevalla, a obecnie praktycznie wszystkie towary poza ładunkami ciekłymi, są przeładowywane tuta – włącznie z samochodami, drewnem, papierem i oczywiście kontenerami. Port pełni rolę hubu logistycznego dla transportu intermodalnego, a więc łączącego różne kanały transportowe – wodne, drogowe i kolejowe. Stałe połączenie kolejowe pomiędzy portem a Geteborgiem codziennie transportuje kontenery i naczepy.

TEKST: EVERT BLOMKVIST | ZDJĘCIA: THOMAS HARRYSSON

W związku z ciągłym rozwojem zarząd portu zdecydował o powiększeniu dostępnej powierzchni magazynowej 40 000 m2 o kolejne 6 000 m2 hali, na której dostawcę wybrano Borga.

„Kiedy zaczęliśmy wysyłać zapytania mogłem jedynie przedstawić ogólne założenia inwestycji” mówi Johan Eriksson, kierownik techniczny terminalu prze ładunkowego Uddevalla.

„Zaczęliśmy od podstawowych wymiarów budynku i głównych założeń odnośnie bram i okien. Następnie projekt został doprecyzowany we współpracy z oferentami. Stworzyłem wielki arkusz kalkulacyjny Excela, w którym porównałem różne szczegóły i ceny oferowane przez potencjalnych wykonawców. To samo zrobiłem z warunkami gwarancji i innymi detalami oferty. Analiza pokazała, że warunki oferowane przez Borga są najlepsze. Następnie dopracowaliśmy wraz z Borgą warunki umowy, mając już pełną jasność jak hala powinna wyglądać.”

Borga była w stanie sprostać wszelkim wymaganiom inwestora dzięki elastyczności procesu projektowania.

Np. rzuty dachy i system zabezpieczenia przeciwśnieżnego zostały zaprojektowane aby umożliwić bezproblemowy załadunek i wyładunek, a także sortowanie i przepakowywanie ładunków pod zadaszeniem, nawet podczas trudnych warunków pogodowych. Założeniem inwestora było również takie zaprojektowanie konstrukcji aby była w stanie przenieść nawet ponadnormatywne obciążenia śniegiem.

„Podczas bardzo śnieżnych zim, które mieliśmy kilka lat temu, zdarzało się, że hale się zawalały pod ciężarem śniegu – zarówno w porcie jak i w niedalekiej okolicy. Odśnieżamy dachy aby uniknąć powtórzenia takich wypadków, ale jest to niebezpieczne praca dla osób wysyłanych na śliski i oblodzony dach.”

Okazało się, że koszt wzmocnienia dachu jest mniej więcej taki sam jak koszt jednorazowego odśnieżania.

„Teraz nie musimy już się martwić odśnieżaniem dachu” mówi Johan, dodając, że farba na dachach odśnieżanych do tej pory jest cała porysowana w skutek usuwania przymarzniętego śniegu.

 

 

borga_steel_buildings_commercial_case_1

Poza ceną, elastyczność i adaptatywność projektowania i planowania prac przez Borgę były głównymi czynnikami przy wyborze najlepszej oferty.

„Muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem, jak sprawnie przebiegł proces budowlany” mówi Johan.

„Od pierwszego kontaktu z Borgą do odbioru końcowego wszystko przebiegło bardzo gładko. Oczywiście Borga była odpowiedzialna jedynie za prace budowlane, a prace związane z terenem i instalacjami zostały zlecone innym podwykonawcom. Niemniej jednak spotkania pomiędzy podwykonawcami miały tak dobry przebieg, że moja rola ograniczała się do otwierania spotkań, a następnie podwykonawcy sami ustalali kolejność dalszych prac.”

„Ponad wszystko jestem naprawdę zadowolony z finalnego efektu i jakości skończonego budynku. To nasz najlepszy magazyn.”

 

Facts about Uddevalla Hamnterminal AB
Uddevalla Hamnterminal AB is a municipally owned port operator which handles a million tonnes of goods a year, the equivalent of over 25,000 long-distance lorries. Its 70 full-time employees organise the unloading, loading and transshipment of both general and bulk cargo. Around 270 ships call in at the port each year and a regular freight train service runs between the port of Uddevalla and Gothenburg every day.  The company’s turnover is over SEK 80 million.
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...