Search
Szukaj

Jak zapewniana jest jakość podczas produkcji?

Mamy certyfikat Zakładowej kontroli produkcji oraz prawo do używania znaku CE.

Odpowiedź

Proces produkcyjny konstrukcji stalowej Borga odbywa się na podstawie certyfikowanej Zakładowej kontroli produkcji. Certyfikacja została przeprowadzana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z normami PN-EN 1090-1. Zakładowa kontrola produkcji obejmuje wszystkie procesy produkcyjne wraz z kontrolą jakości na kolejnych etapach wytwarzania konstrukcji. Certyfikacja pozawala na stosowanie znaku CE.

Czy odpowiedź była pomocna?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Pokaż więcej {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Poczekaj, szukamy frazy "{{query}}" ...