Borga

Search

  • Oferta | BORGA

Wycena hali stalowej

Wyceniamy hale już od 300 m2. Zapraszamy do składania zapytań.

  • Dane kontaktowe

  • Specyfikacja dot. projektu

  • Opis (opcjonalny)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Klikając przycisk ‘Wyślij’ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Borga Sp. z o.o. w celu przygotowania oferty handlowej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Mam świadomość, że przekazanie danych osobowych firmie Borga Sp. z o.o. jest dobrowolne i podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 .08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Borga Sp. z o.o. będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz gdy zajdzie taka potrzeba przekazywać podmiotom wchodzącym w skład firmy Borga Sp. z o.o. i z nią współpracującym, w szczególności w celu przygotowania oferty handlowej. Borga Sp. z o.o. deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim. Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.

 
Aneta Stanicka

Aneta Stanicka

Regionalny Kierownik Sprzedaży - region południowo-wschodni

+48 605 440 475